Conditions générales de vente

Une traduction française des conditions de vente suivra très prochainement.


La vente de produits via cgconcept.fr vous est proposée par la société REKAD NV, les présentes conditions générales de vente sont celles de REKAD NV.

Rekad NV | Geelseweg 47a, B-2200 Herentals | 014 286080 | BTW BE 0415.550.572 | RPR Turnhout


Tickets ter plaatse

U kunt geen tickets ter plaatse kopen. Tickets dienen op voorhand online te worden gereserveerd en aangekocht.

Online – e-tickets

Het is niet verplicht om de e-tickets die u ontvangt bij uw online bestelling, af te drukken. U kunt aan de inkom van het event uw QR-code laten zien op uw smartphone.

U kunt betalen via bancontact, mastercard of visakaart.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht is na betaling geen herroepingsrecht van toepassing.

Ticket

Uw ticket is alleen geldig voor de dag die erop staat aangegeven.

Het ticket moet op verzoek worden getoond. Het wordt noch teruggenomen, noch terugbetaald (met name in geval van verlies of diefstal), noch geruild, noch doorverkocht. Tickets mogen niet worden doorverkocht of overgedragen voor commerciële doeleinden. In geval van een toepasselijke teruggave behoudt Rekad Producties nv zich het recht voor om de klant te vragen een bewijs voor de teruggave te tonen.

Om misbruik te voorkomen, moet elk verlies of elk ander probleem met betrekking tot de tickets zo snel mogelijk voor het evenement per e-mail ([email protected]) aan ons worden gemeld.

Aan de ingang worden afgedrukte versies van e-tickets of e-tickets op smartphones aanvaard. De toegang tot het evenement wordt verleend aan de eerste persoon die het origineel presenteert. Er wordt dus geen toegang verleend aan wie een kopie presenteert.

Koop uw ticket niet op straat. Het is mogelijk dat het om een vervalst ticket gaat. De toegang kan u op ieder moment worden geweigerd.

Koop uw ticket niet via tweedehands ticket- of veilingsites. De QR-code op deze tickets worden geweigerd, met als gevolg dat de tickethouder de toegang wordt ontzegd. 

Korting/promotie

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Het bewijs van uw korting kan worden gevraagd op het moment van uw aankoop of bezoek.

Onze groeps-  en voordeeltarieven vindt u op de website. 

Wijziging en/of annulering van het event

Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in het programma van het event. Die wijzigingen worden aangekondigd op onze website. In geval van annulering, wordt u in de mate van het mogelijke schriftelijk (e-mail) op de hoogte gebracht. Wijzigingen geven geen aanleiding tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulering. Is de coronacrisis de reden van annulatie, dan wordt er niet terugbetaald maar ontvangt u een waardebon gelijk aan het betaalde bedrag. Dit is zo voorzien volgens het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen verlengd zijn door het ministerieel besluit van 12 mei 2021. De waardebon kan gebruikt worden voor het nieuw georganiseerde evenement.

Rekad Produkties nv en de organisatie van Val Saint Lambert hebben het recht de toegang tot het domein te ontzeggen om veiligheidsredenen.

We behouden ons het recht om het event te annuleren of de toegang tot het event te verbieden indien we daartoe gedwongen worden door onvoorziene gebeurtenissen of overmacht, zoals (en zonder dat deze lijst volledig is) slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, waterschade, bijzondere maatregelen opgelegd door de overheidsdiensten in het kader van de coronapandemie enz. 

Opening van het event

De deuren van het event gaan stipt open op het openingsuur. 

Plichten van de klant

De klant houdt zich aan de coronamaatregelen opgesteld door de organisatie.

In de gebouwen moet u verplicht een mondmasker dragen. De directie behoudt zich het recht voor om u de toegang te weigeren als deze maatregel niet wordt gerespecteerd.

De tentoongestelde objecten mogen niet worden aangeraak.

Voorwerpen die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of infrastructuur worden niet toegelaten.

Je mag fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken tijdens het event zolang dit voor eigen gebruik is. Tenzij de kunstenaar/florist van het werk dit weigert.  Hierbij mag echter nooit enige hinder voor andere bezoekers ontstaan. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden dat niet iedereen wil gefotografeerd worden.

Foto-en videoshoots voor commerciële doeleinden zijn enkel mogelijk in afspraak met de verantwoordelijke van Rekad Produkties nv.  Neem hiervoor contact op met [email protected].

Elke vervalsing van tickets zal gerechtelijk worden vervolgd.

Honden (en andere huisdieren) zijn niet toegestaan in de gebouwen, tenzij  het een geattesteerde assistentiehond betreft.

De klant moet zich houden aan de gebruiken van het huis en het bezoekersreglement, zowel van het event als van het kasteel en domein Val Saint Lambert.

Toegankelijkeid

Fleuramour – Crystal & Flowers is d.m.v verharde wandelpaden toegankelijk voor personen in een rolstoel en voor kinderwagens.

Aansprakelijkheid van de organisatie

Rekad Produkties nv is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

De aansprakelijkheid van Rekad Produkties nv is beperkt tot de dekking die voorzien is door verzekeringen.

Organisatie

Fleuramour – Crsytal & Flowers is een organisatie van Rekad Produkties, Geelseweg 47 B, B-2200 Herentals.  RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout. BTW BE 0422.276.137

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering van de factuur in de zin van betalingsgeschillen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken Antwerpen, afdeling Turnhout.

Retour en haut